Tragaonica: Transformativne pedagogije


Kako da mislimo i osećamo drugačije, da bi delovali i zagovarali drugačije budućnosti? Koje to ideje i znanja mogu da nam budu inspiracija u sopstvenom i javnom radu na teme ekološke krize i ekoloških transformacija? Kako da pristupi deljenju znanja oslikavaju transformacije koje su potrebne? I kako imaginacije koje gajimo u sebi oblikuju zašto, kako i šta delimo sa svetom?

Program dvodnevnog traganja za transformativnim pedagogijama teži da integriše teme i uvide proizašle iz Šumske čitaonice, pedagoška iskustva učesnikai učesnica ca, i alternativne pristupe deljenju i stvaranju znanja, kako bi doprineo promišljanju edukativnog programa o klimatskim promenama namenjenom široj javnosti u okviru EUREKA projekta. Program je namenjen ekološkim aktivistkinjama i aktivistima iz organizacije Zelena tranzicija i udruge Tatavaka, kako njihov program “doškolovavanja” iz kojih je izrastao program za širu javnost Klimatski melem.

Program
Dan 1: 29.10.23.

9:00-9:30 – Šetnja do Šumskog univerziteta
9:30-10:00 Zagrevanje, pristupanje
10:00 – 10:30 – Težnje, želje i strahovi u vezi sa EUREKA edukativnim programom
10:30 – 11:15 – Transformativne, kritičke, dekolonijalne pedagogije,
11:15-12:00 – Prethodna iskustva, razgovor uz kafu/čaj

12:00-12:30 – Čorba pauza, ŠU

12:30 – 13:15 Čas sa ne-ljudskim učiteljem-učiteljicom
13:30 – 15:00 – Tihe refleksije – radionica kolektivnog pisanja
15:00-15:30 Zaokruživanje

Dan 2: 30.10.23.

9:00-9:30 – Šetnja do Šumskog univerziteta
9:30-10:00 Zagrevanje, pristupanje
10:00 – 10:30 – Refleksije na jučerašnji dan – implikacije za EUREKA edu program
10:30 – 12:00 – Promišljanje EUREKA programa: učesnici, polazišta, ambijenti, odnosi

12:00-12:30 – Čorba pauza

12:30- 15:00 Promišljanje EUREKA programa: ishodi, teme, metode
15:00-15:30 Zaokruživanje
Opciono:
19:00-21:00 Deep Live Gathering onlajn susret otvaranja.

Koncept, fasilitacija radionica i predavanja: Višnja Kisić i Goran Tomka, Šumski univerzitet
Vođene meditacije: Jelena Radošević, Udruga Tatavaka
Dragon dreaming fasilitacija: Mirjana Grabovac, Udruga Tatavaka
Saučesnici: Milja Vuković, Ivana Kordić, Jelena Radošević, Saša Petrović, Mirjana Grabovac, Višnja Kisić, Goran Tomka