Ekološke imaginacije: čitaonica


Dominantne ekološke imaginacije današnjice usmerene su na previše uska tehnološka, pravna i ekonomska pitanja. One su gotovo po pravilu građene na mitovima čoveka kao mere sveta, tehnologije kao spasenja i budućnosti kao razvoja. Zato scenariji koje takve imaginacije mogu da ponude ne nude osnov za budućnosti koje neguju mrežu života na zemlji.

Kako da mislimo i osećamo drugačije, da bi delovali i zagovarali drugačije budućnosti? Koje to ideje i znanja mogu da nam budu inspiracija u sopstvenom i javnom radu na teme ekološke krize i ekoloških transformacija? I kako imaginacije koje gajimo u sebi oblikuju zašto, kako i šta delimo sa svetom?

Na programu kolektivne čitaonice bavićemo se ovim temama kroz čitanja, razgovore i pitanja, da bismo tragali za uvidima koji otvaraju i proširuju perspektive, razloge i ishode ekoloških transformacija. Teme koje ćemo pokrivati uključuju neomarksistička ekološka čitanja; eko-psihološke poglede; anti-kolonijalne, indogene ekologije i filozofije novog materijalizma.

Čitaonice su podržane kroz projekat EUREKA, koji sprovode Zelena tranzicija i Udruga Tatavaka.

Kako funkcioniše čitaonica:
Tri nedelje pre svake čitaonice slaćemo literaturu za sledeću sesiju, uz kratke napomene i opis. Svi učesnici u periodu do naredne sesije čitaju tekstove i zapisuju utiske koje debatujemo na narednoj sesiji.

Svaku sesiju započinjemo kolektivnim čitanjem izabranih isečaka teksta od strane učesnika, davanjem osvrta na čitanja i pozicioniranja tekstova u širi kontekst, te debatom o implikacijama teksta na delovanje i život učesnika.

Čitaonica u velikoj meri zavisi od čitanja koja se dese pre nje. Ali ako neke tekstove niste stigli da pročitate ili su vam iz bilo kog razloga bili izazovni, dođite na čitonicu svejedno 🙂

Raspored susreta i literature:
Susret I: 05.07.2023., 19-21h
Jason Moore. The Capitalocene, Part I- on the nature and origins of our ecological crisis.

Susret II: 28.07.2023., 17-19h
Robin Wall Kimmerer, Learning the Grammar of Animacy

Susret III: 21.08.2023., 17-19h
Andy Fisher, Ecopsychology as Decolonial Praxis

Susret IV: 08.09.2023., 17-19h
Arturo Escobar, Pluriversal Politics

Preuzmite brošuru sa informacijama i uvodima u sesije: